• Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003 

      Cottis, Thomas (19;2003, Research report, 2003)
      Denne rapporten inneholder de vitenskapelige foredragene som ble holdt den 4-5 november i Hamar, på Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003. Foredragene presenterer nyheter fra forskning for økologisk landbruk ...