• Helsereform : utfordringer og løsninger 

      Jensen, Bjarne; Bollingmo, Magnar (Rapport, Research report, 2008)
      Norsk: I denne rapporten er reformen for sykehus og andre spesialisthelsetjenester i 2002 sett i sammenheng med rekken av reformer i disse tjenester etter sykehusloven i 1969. En har også søkt å belyse reformens virkninger ...