• Friluftsliv i øvingsskolen : et studentinvolvert utviklingsarbeid 

      Norheim, Torgrim; Storberget, Arild (Rapport, Research report, 2008)
      Norsk: Undersøkelser har vist at lærere i grunnskolen og videregående skole har problemer med å gjennomføre læreplankrav i friluftsliv. Erfaringer fra praksisopplæringen i faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ...