• «Det er fedt»: Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark 

      Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro (Rapport;02/2011, Research report, 2011)
      Norsk: Manglende kunnskaper fra grunnskolen framstår som den viktigste faktoren for ikke å gjennomføre videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse. Elever som ikke lykkes faglig i grunnskolen og dermed får ...