• Evaluation of the Traditional Life Skills Project, Karas Region, Namibia 

   Klein, Jørgen; Martin, Calvin (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten er basert på en evaluering av prosjektet ’Traditional Life Skills’ i Karas Region, Namibia. Prosjektet er drevet som et samarbeid mellom Namibiaforeningen og Ministeriet for Utdanning, Karas Region. ...
  • Rural development in Botswana 

   Wikan, Gerd (Rapport, Research report, 2003)
   Norsk: Utviklingen i Botswana de siste 20 årene har vært preget av høy og stabil økonomisk vekst. Botswana er et land som har oppnådd sin velstand gjennom råvarebasert vekst i kombinasjon med klokt lederskap, stabile ...