• Elg som næring: Et forprosjekt om forvaltning av ressursen elg i områder med rovdyr, trafikk og aktivt skogbruk 

      Storaas, Torstein; Andreassen, Harry Peter; Gundersen, Hege; Kastdalen, Leif; Brottveit, Ånund; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Fremming, Odd Reidar; Henriksen, Hege; Hesjadalen, Magnar (Rapport;11/1999, Research report, 1999)
      Norsk: Vi har utformet en skisse for et prosjekt som skal gi svar på om elgbestanden i Stor-Elvdal kan gi grunnlag for en økonomisk levedyktig, og økologisk bærekraftig, næringsvirksomhet. Prosjektet er delt i økologiske ...