• Elg og selektiv hogst 

   Zimmermann, Barbara; Storaas, Torstein; Goedde, Tobias; Lieungh, Nils (Rapport, Research report, 2006)
  • Vilt-trafikk i Østerdalen. Del 1: Tiltak for å begrense elg nær jernbanelinjen 

   Andreassen, Harry Peter; Gundersen, Hege; Storaas, Torstein (Rapport;05/1997, Research report, 1997)
   Norsk: Etter oppdrag fra Jernbaneverket har vi vurdert forskjellige tiltak for å redusere togpåkjørsler av elg langs jernbanelinjen i Østerdalen. Vi har særlig konsentrert vårt studie til kommunene Stor-Elvdal og Rendalen, ...
  • Vilt-trafikk i Østerdalen. Del 2: Tiltak ved påkjørsler og nestenpåkjørsler av elg 

   Gundersen, Hege; Andreassen, Harry Peter; Haave, Hanne Marit; Storaas, Torstein (Rapport;08/1997, Research report, 1997)
   Norsk: Denne rapporten er skrevet etter oppdrag fra Jernbaneverket, Direktoratet, for å komme frem til tiltak for å redusere risikoen for å kjøre på elg som står på jernbanelinjen. Tiltakene skal kunne settes i verk når ...