• Kan vi enes om solidaritet?: Solidaritet som holdning og verdi i grunnskolen 

      Løken, Harald N.; Stubø, Ingebjørg (Rapport;11/2011, Research report, 2011)
      Norsk: I desember 2008 vedtok Stortinget ny formålsparagraf for grunnskolen. Der heter det at «opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og ...