• Krysspeilinger IV : artikler fra Forskningsdagen 2004 

      Imerslund, Knut (Rapport, Research report, 2008)
      Norsk: Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2004 arrangert torsdag den 23. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i ...