• Selektive hogster bra for storfuglkyllinger 

      Kvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn; Storaas, Torstein (Rapport, Research report, 2005)
      Norsk: Gode biotoper for storfuglkyllinger må inneholde mat for kyllingene og skjul både mot rovfugler og rovdyr. Vi fant 9 områder med skogbestand som i utgangspunktet hadde vært like, men der ett var høstet ved flatehogst, ...