• Styringsdokumenter og inkludering : Dokumentanalyse 

      Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (Høgskolen i Hedmark - Rapport;8/2004, Research report, 2004)
      Denne rapporten presenterer resultatene fra en analyse av innhold og utforming av utvalgte plandokumenter fra en kommune og kommunens skoler. Utvalget omfatter dokumenter tiden før og etter gjennomføringen av Reform 97. ...