• Evaluation of the Traditional Life Skills Project, Karas Region, Namibia 

      Klein, Jørgen; Martin, Calvin (Rapport, Research report, 2008)
      Norsk: Denne rapporten er basert på en evaluering av prosjektet ’Traditional Life Skills’ i Karas Region, Namibia. Prosjektet er drevet som et samarbeid mellom Namibiaforeningen og Ministeriet for Utdanning, Karas Region. ...