• Trepartsamtalen, et praktisk bidrag til en profesjonsrettet lærerutdanning? 

      Ranheimsæter, Åsne; Sommervold, Tove; Stauri, Tormod Areson (Rapport;06/2011, Research report, 2011)
      Norsk: Det nasjonale PIL-prosjektet arbeider med utviklingen av praksissamarbeidet innenfor flere lærerutdanninger. Hovedintensjonen med prosjektet er å bidra til å skape en mer praksisforankret lærerutdanning. Denne ...