• Prøvefiske og ekkoloddregistreringer i Osensjøen 2009 

   Linløkken, Arne N.; Rukan, Kjetil (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2009)
   Norsk: Det ble foretatt prøvefiske med 6 m dype oversikts flytegarn (7 maskevidder 18.5–46 mm) og med 2 m dype bunngarn med samme maskevidder i perioden 18–20. mai 2009. I tillegg ble det fisket med 5 enkeltgarn av ...
  • Sammenlikning av genetisk variasjon hos settefisk og villfisk fra Rena og Savalen i Glommavassdraget 

   Linløkken, Arne N.; Johansen, Wenche (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2010)
   Norsk: Genetisk variasjon ble undersøkt på 8 loci med bruk av mikrosatellitter på 29–42 individer fra 8 grupper av ørret. Tre grupper var settefisk, hvorav to var settefisk avlet av stamfisk fra Rena i Åmot. En av ...