• Mer kunnskap til flere 

      Lysberg, Karen; Eggen, Ida (Rapport;8/14, Research report, 2014-12-18)
      Rapporten tar for seg evaluering av iverksatt pedagogisk modell for nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning, deltid. Intervensjonen er de pedagogiske metoder som særmerker undervisningen i studiet som læringsplattfo ...