• Forventninger til kjønn i barnehagens litteraturutvalg 

      Østerås, Bergljot (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2010)
      Norsk: Ifølge Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2006), skal likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Kjønn handler ikke bare om biologi, men er også en historisk, sosial, ...