• Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen 

      Odden, Sigrun (Rapport, Research report, 2008)
      Norsk: Østerdalsskolen er et kompetansehevende program for førstelinjeledere i produksjonsbedrifter med hovedvekt på temaene HMS, kommunikasjon, produktivitet og innovasjon. Evalueringen bygger på gjennomføringen av ...