• Elgbeiting på furu: En kunnskapsoversikt 

      Fremming, Odd Reidar (Rapport;12/1999, Research report, 1999)
      Norsk: Denne utredningen sammenfatter norsk og internasjonal elgbeite-litteratur fra de siste 10-15 år. Elg er en stor generalist herbivor tilpasset rikelig tilgjengelig fôr av relativt lav næringsverdi. Den forsøker alltid ...