• Multimedier i global læring 

      Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Rapport, Research report, 2008)
      Norsk: Denne rapporten er et resultat av fou-prosjektet Digitale medier i global læring. Målsettingen med prosjektet er å vinne erfaringer med digitale medier som verktøy i global undervisning. Som en del av prosjektet er ...