• Evaluering av fiskeutsettingene i Glomma på strekningen Høyegga–Rena 

      Langdal, Kjell (Rapport, Research report, 2008-08-07)
      Norsk: Rapporten er en oppsummering av undersøkelser på settefisk og et forsøk på å evaluere effektene av utsettingene i Glomma på strekningen som er direkte berørt av Rendals-overføringen. Her inngår tre delprosjekter: ...