• Vilt-trafikk i Østerdalen. Del 1: Tiltak for å begrense elg nær jernbanelinjen 

      Andreassen, Harry Peter; Gundersen, Hege; Storaas, Torstein (Rapport;05/1997, Research report, 1997)
      Norsk: Etter oppdrag fra Jernbaneverket har vi vurdert forskjellige tiltak for å redusere togpåkjørsler av elg langs jernbanelinjen i Østerdalen. Vi har særlig konsentrert vårt studie til kommunene Stor-Elvdal og Rendalen, ...