• Selektiv hogst og utmarksinteressene 

      Storaas, Torstein; Fremming, Odd Reidar; Østerhus, Benedicte (Rapport, Research report, 2005)
      Norsk: Vi har sett på litteraturen om friluftsliv og skogbruk. Mesteparten av utmarkbrukerne forflytter seg langs stier til steder de hviler, spiser og ser på utsikten. De er opptatt av at skogen ikke skal forandre seg, ...