• Norske klassikere - Litterære essays 

      Imerslund, Knut (16;2003, Research report, 2003)
      Artiklene i denne rapporten dreier seg alle om det en kan kalle litterære klassikere, fra Hanna Winsnes til Ingvar Ambjørnsen. Karakteristisk for de klassikerne som er trukket fram, er at de befinner seg litt i utkanten ...