• Prøvefiske og ekkoloddregistreringer i Osensjøen 2009 

      Linløkken, Arne N.; Rukan, Kjetil (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2009)
      Norsk: Det ble foretatt prøvefiske med 6 m dype oversikts flytegarn (7 maskevidder 18.5–46 mm) og med 2 m dype bunngarn med samme maskevidder i perioden 18–20. mai 2009. I tillegg ble det fisket med 5 enkeltgarn av ...