• Rural development in Botswana 

      Wikan, Gerd (Rapport, Research report, 2003)
      Norsk: Utviklingen i Botswana de siste 20 årene har vært preget av høy og stabil økonomisk vekst. Botswana er et land som har oppnådd sin velstand gjennom råvarebasert vekst i kombinasjon med klokt lederskap, stabile ...