• Forsvarets relokalisering Gardermoen: Konsekvenser for elg 

      Kastdalen, Leif; Storaas, Torstein (Rapport;03/1997, Research report, 1997)
      Norsk: Kort beskrivelse og verdivurdering av områdene i dag Begge områdene er viktige vinterbeiteområder for elg som hovedsakelig har sommerbeiter i åsene i vest. I normale vintre trekker elg ned til disse områdene i ...