• Lauv på innmark som elgfôr: En kunnskapsoversikt 

      Hesjadalen, Magnar (Rapport;14/1999, Research report, 1999)
      Norsk: Utredningen søker å gi en kunnskapsoversikt over hva som er kjent om produksjon av lauv som elgfôr for nordiske forhold. Kapittel 1 og 2 gir en historisk bakgrunn for elgens beitegrunnlag, og hvordan problemene arter ...