• LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006–2008 

      Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Ottosen, Anna L. (Høgskolen i Hedmark - Rapport;05/2009, Research report, 2010)
      Norsk: I denne forskningsrapporten presenteres kvantitative og kvalitative resultater av arbeidet med LP-modellen i perioden 2006–2008. Høsten 2006 ble LP-modellen implementert 105 skoler i 33 kommuner i Norge. Lillegården ...