• Bevissthet om tydelige læringsmål – elevene lærer om prosesser i kroppen 

      Øyehaug, Anne Bergliot; Nyheim, Siri A.; Holt, Anne; Hansen, Bodil; Sigurdsen, Tone (Høgskolen i Hedmark - Rapport;06/2009, Research report, 2010)
      Norsk: Undervisningsopplegget som beskrives i denne rapporten ble gjennomført våren 2008 i prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen i Hedmark. Undervisningen ...