• Når leken blir skolemoden 

   Zachrisen, Berit (Høgskolen i Hedmark - Rapport;6/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Rapporten setter fokus på lekens plass i småskolen. Problemstillingen som drøftes er: Hvordan kan lek som arbeidsmetode integreres i småskolens pedagogikk? Leken sees på både som en avgrenset virksomhet og som en ...
  • Tegning som lek : en analyse av barns narrative tegneaktivitet med utgangspunkt i sentrale kjennetegn ved symbollek 

   Ekern, Kirsten; Zachrisen, Berit (Rapport, Research report, 2006)
   Norsk: Rapporten presenterer arbeidet med et prosjekt hvor vi ønsket å sammenlikne det vi har kalt fortellende tegning og symbollek. Tre karakteristiske trekk ved leken ble valgt ut: Det skapes en fortelling, det skapes ...