• Masterutdanning i psykisk helsearbeid – et studentperspektiv 

      Eriksson, Bengt G.; Granerud, Arild; Hummelvoll, Jan Kåre (Rapport;1/2014, Research report, 2014-05-06)
      Psykisk helsearbeid som begrep og fagfelt er relativt nytt, og er bl.a. karakterisert av at psykiske helseproblemer betraktes prosessuelt og flerperspektivisk. Høgskolen i Hedmark har hatt videreutdanning innen psykisk ...