• Vilt-trafikk i Østerdalen. Del 2: Tiltak ved påkjørsler og nestenpåkjørsler av elg 

      Gundersen, Hege; Andreassen, Harry Peter; Haave, Hanne Marit; Storaas, Torstein (Rapport;08/1997, Research report, 1997)
      Norsk: Denne rapporten er skrevet etter oppdrag fra Jernbaneverket, Direktoratet, for å komme frem til tiltak for å redusere risikoen for å kjøre på elg som står på jernbanelinjen. Tiltakene skal kunne settes i verk når ...