• Våren kommer! Forskerspiren som metodisk tilnærming i et feltarbeid 

      Kvammen, Per Ivar; Brekke, Mari Lutnæs (Rapport;04/2011, Research report, 2011)
      Norsk: Rapporten beskriver et undervisningsopplegg som ble gjennomført på femte årstrinn våren 2008 som en del av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og ...