• Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene 

      Hausstätter, Rune Sarromaa; Nes, Kari; Inger Marie, Kleppan; Sletten, Lene (Rapport, Research report, 2008)
      Norsk: På kort tid er det etablert et stort antall mastergradstilbud for lærere/lærerstudenter i Norge, men hva består disse av? Hvilke nye studier planlegges? Hva er ønsket utvikling på dette feltet? Høgskolen i Hedmark ...