• «Det går an å lage ganske mye morsomt ut av læring» 

      Zachrisen, Berit (18;2003, Research report, 2003)
      Rapporten presenterer en evaluering av Puggandplay, gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning våren 2003. Puggandplay er tenkt som et lærings- og leksehjelpprogram i fagene matematikk, ...