• Forvaltningsbudsjettering : teoretiske betraktninger relatert til kommunesektoren 

   Østre, Stein (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten gir en teoretisk drøftelse av ulike problemstillinger tilknyttet kommunalbudsjettering med sikte på å fordele en gitt total driftsutgift på de forskjellige oppgaver for å oppnå størst mulig velferd ...
  • Øremerkede skatter for bedre folkestyre og økt velferd 

   Østre, Stein (Høgskolen i Hedmark - Rapport;01-2010, Research report, 2010)
   Norsk: Utgangspunktet er at det er en ubalanse mellom privat og offentlig virksomhet i Norge som tilsier en økning av skattenivået. Skattebetalingsvilligheten blant befolkningen (velgerne) er så lav at en betingelse for ...