• Spesialundervisningens forutsetninger, innsatser og resultater 

      Nordahl, Thomas; Hausstätter, Rune Sarromaa (Høgskolen i Hedmark - Rapport;09/2009, Research report, 2010)
      Norsk: Evalueringen av situasjonen til elever med særlige behov under Kunnskapsløftet ble gjennomført i perioden 2007–2008. Denne evalueringen ble gjort med utgangspunkt i en rekke ulike empiriske kilder. I tillegg fra ...