• Brukerens stemme er viktig : intervju med pasienter i Miljøterapiprosjektet 

      Nysveen, Kari; Brattrud, Tone Lise; Granerud, Arild (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2010)
      Norsk: Pasienter ved psykoseavdelingen er i studien, «Brukernes stemme er viktig», intervjuet om deres opplevelse av det miljøterapeutiske behandlingstilbudet. Studien er en del av Miljøterapiprosjektet, et handlingsor ...