• Feedback, medvirkning og motivasjon. Læreres vurderingspraksis og elevers motivasjon 

      Gloppen, Bjørg H.; Dobson, Stephen; Andersen, William W.; Christiansen, Victoria P.; Sofienlund, Hege B. (Rapport;10/14, Research report, 2015-01-14)
      Norsk: I denne rapporten presenterer vi data som viser hvordan lærere gjennom feedbackpraksis kan bidra til elevers motivasjon i sin egen læring. I denne sammenhengen er feedback, medvirkning og motivasjon nøkkelbegreper. ...