• Markberedning 

      Stener, Stig Ole; Økseter, Petter (11;2002, Research report, 2002)
      Et markberedningsforsøk ble anlagt i et høyereliggende furubestand i 1993. Fem markberedningsprinsipper ble sammenlignet med tanke på tilslag og høydevekst på furuforyngelsen. Etter 9 år var det ingen signifikant forskjell ...