• Challenges in the primary education in Namibia 

   Wikan, Gerd (Rapport, Research report, 2008)
   English: The aim of this report is to describe the situation in the Namibian school system and discuss school internal and external reasons for school non-participation and poor results. By school non-participation is meant ...
  • Evaluation of the Traditional Life Skills Project, Karas Region, Namibia 

   Klein, Jørgen; Martin, Calvin (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne rapporten er basert på en evaluering av prosjektet ’Traditional Life Skills’ i Karas Region, Namibia. Prosjektet er drevet som et samarbeid mellom Namibiaforeningen og Ministeriet for Utdanning, Karas Region. ...
  • Psykiatrisk sykepleie i tverrfaglighetens tid : selvforståelse, praksis og forskning 

   Vråle, Gry Bruland; Karlsson, Bengt; Hummelvoll, Jan Kåre (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2010)
   Norsk: Innholdet i denne rapporten har sin opprinnelse i et nordisk seminar i psykiatrisk sykepleie på Hamar 20. og 21. april 2009 med tittelen: Psykiatrisk sykepleie i tverrfaglighetens tid – selvforståelse, praksis og ...