Show simple item record

dc.contributor.authorStevik, Kristin
dc.date.accessioned2008-08-13T13:23:51Z
dc.date.issued2008-08-13T13:23:51Z
dc.identifier.isbn82-7671-513-3
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133748
dc.description.abstractNorsk: Det er en positiv sammenheng mellom antall innbyggere i en kommune, inntektene til kommunen og hvilket velferdstilbud kommunen kan tilby sine innbyggere. Derfor er det viktig for Åmot kommune å lykkes i å øke antall innbyggere i kommunen. Relativt få av de ansatte i Rena leir er i dag registrert i folkeregisteret som bosatt i Åmot. Det var derfor interessant for Åmot kommune å gjennomføre en utredning rettet mot denne gruppa. Resultatene fra utredningen skulle kunne gi kommunen tilstrekkelig informasjon til å kunne finne fram til tiltak som fårflere av de som bor i kommunen (men som ikke er registrert i folkeregisteret i Åmot) til å levere flyttemelding og flere av de som jobber i Åmot til å bosette seg i kommunen. Konklusjonene i denne rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant ansatte i Rena leir og informasjon hentent fra andre kilder. Svarprosenten i undersøkelsen var noe lav-ere enn man kunne ønske, men de som har svart ser ut til å være rimelig representative for de ansatte i Rena leir med hensyn til bostedskommune og personellkategori. Dette gjelder med unntak av personellkategorien grenaderer, som knapt er representert. Resultatene av denne utredningen tyder på at de mest avgjørende årsakene til at så man-ge forsvarsansatte velger ikke å bosette seg i Åmot, er • Ønske om å gi barna stabile oppvekstvilkår. • Ektefeller ønsker ikke å flytte. • Mangel på passende arbeidsplasser for ektefelle i rimelig reiseavstand fra Åmot. • Usikkerhet på grunn av omstilling i Forsvaret. • Usikkerhet rundt boliginvestering i Åmot, også sammenliknet med Elverum. • Mulighet til å ha det sosiale livet man ønsker.en
dc.description.abstractEnglish: There is a positive relationship between the number of inhabitants in a municipality, the income of the municipality and the welfare-services offered to its in-habitants. Hence the importance of increasing the number of inhabitants in Åmot. Cur-rently relatively few of the employees in Rena leir are registered with the Registrar Office in Åmot. The aim of this survey is to provide the municipality with information that enables it to take actions that will result in a higher number of those staying in the municipality actually registering with the Registrar Office in Åmot and a higher number of those working in Åmot settling in the municipality. The conclusions of this survey are based on a questionnaire distributed to the employees in Rena leir, as well as other sources. The response on the questionnaire was lower than expected, but the respondents seem to be reasonably representative for the employees in Rena leir with respect to personnel category and municipality of registration. That is ex-cept for the personnel category called grenadiers. The conclusions of this report are therefore not necessarily relevant for this category. This survey concludes that the most crucial reasons for employees in Rena leir not to settling in Åmot seem to be; • Their wish to give their children a stable childhood. • Spouse does not want to move. • No suitable work for spouse in Åmot or within reasonable distance. • The reorganization process of the National Defense creates uncertainty. • Uncertainty of investment in real estate in Åmot, also compared to Elverum. • Social life in Åmot is not to their desire.
dc.description.sponsorshipÅmot kommuneen
dc.format.extent6515606 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries16/2005en
dc.subjectÅmot kommuneen
dc.subjectRena leiren
dc.subjectForsvarsansatteen
dc.subjectPendlingen
dc.titleBosetting Åmot : om forutsetninger for bosetting av ansatte fra Rena leiren
dc.title.alternativeSettling in Åmot : conditions for settlement of employees in Rena leiren
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Demography: 300en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record