Show simple item record

dc.contributor.authorBeston, Gro
dc.contributor.authorHolte, Jan Stensland
dc.contributor.authorEriksson, Bengt G.
dc.contributor.authorHummelvoll, Jan Kåre
dc.date.accessioned2008-08-14T12:08:14Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn82-7671-477-3
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133756
dc.description.abstractNorsk: Rapportens tema er brukerperspektivet i psykisk helsearbeid. Bevisstheten om dette perspektivet - og nødvendigheten av aktiv brukermedvirkning på alle nivåer i samfunnet - har vært i jevn utvikling de senere år. Men fortsatt er det et godt stykke igjen før reell medvirkning er realisert. Bakgrunnen for dreiningen bort fra en ensidig profesjonsstyrt tjenesteutvikling til en utvikling preget av større vekt på brukerperspektivet, har både ideologiske, helsepolitiske, pragmatiske, økonomiske og faglige begrunnelser. En del av disse motivene blir belyst i denne rapporten. Den overordnede hensikten med rapporten er å løfte frem brukeres erfaringer og synspunkter relatert til psykisk lidelse, erfaringer med tjenestetilbud og brukermedvirkning. Brukermedvirkning i forskningssamarbeid i høgskolesektoren blir videre belyst som en nødvendig strategi for utvikling av kunnskapsgrunnlaget i psykisk helsearbeid. I tillegg undersøkes hva verdifullt psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet vil innebære.en
dc.description.abstractThe theme of this report is the user perspective in mental health care. The awareness of this perspective – and the necessity of active user participation at all levels in society – has steadily been increasing over the last years. But there is still a long way to go before genuine participation is realized. The reasons for this turning away from the one-sided professional run service development towards an orientation characterized by greater emphasis on the user perspective, have ideological, healthpolitical, pragmatic, economic and professional arguments. Some of these motivations are being outlined in this report. The overall purpose of the report is to focus on the users’ experiences and views in relation to mental suffering, treatment and services and user participation. User participation in academic research is also highlighted and underscored as a necessary strategy for developing the body of knowledge in mental health care. In addition, the characteristics of the «valuable» mental health care in the local community are described.
dc.format.extent659648 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries08/2005en
dc.subjectpsykisk helsearbeiden
dc.subjectbrukerrepresentasjoneren
dc.subjectbrukerperspektiven
dc.titleDet nødvendige brukerperspektivet i psykisk helsearbeiden
dc.title.alternativeThe necessary user perspective in mental health careen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record