Show simple item record

dc.contributor.authorLied, Sidsel
dc.date.accessioned2008-09-23T10:41:10Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7671-395-5
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133758
dc.description.abstractNorsk: Bakteppet for denne avhandlingen er den flerkulturelle og livstolkingsplurale skolesituasjonen elevene møter i KRL-faget. Faget, som er obligatorisk, gir kunnskap om ulike religioner og livssyn samt filosofi og etikk. I 1999 saksøkte noen foreldre den norske stat pga manglende fritaksmulighet fra undervisningen i faget. Foreldrene fryktet at barna skulle miste identiteten sin på livstolkingens område i møte med livstolkingspluraliteten i faget. Spørsmålene som er utgangspunkt for avhandlingen, er: Hvordan bruker elever fortellinger fra ulike religioner og livssyn som de møter i KRL-faget, i identitetsarbeidet sitt? Bruker de fortellinger fra egne livstolkingstradisjoner annerledes enn de bruker andre tradisjoners fortellinger? Får de problemer med identiteten sin på livstolkingens område når de møter livstolkingspluraliteten? Lied søker svar på disse spørsmålene i elevytringer - verbaltekster, tegninger og multimediale ytringer – som er laget av mellomtrinnselever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn i KRL-faget. Ytringene ble samlet inn fra to klasser i Mjøsområdet i løpet av en periode på 1 ½ år. Lied har analysert dem med fokus på verdier, identitetsarbeid og sosialiseringsprosess. Teorigrunnlag, analyser, tolking og konklusjoner presenteres i avhandlingen.en
dc.description.abstractEnglish: The background for this dissertation is the religious and philosophical plurality that elementary school pupils meet in the subject of KRL. In this subject, which is compulsory for all Norwegian pupils, the pupils are exposed to teaching about different religions and non-religious philosophies of life. In 1999 some parents instituted legal proceedings against the Norwegian state on grounds of the abolition of the former clause of exemption. The concern of the parents was that their children would loose their own religious and philosophical identity when they meet the religious and philosophical plurality of the syllabus of KRL. The questions the dissertation sets out to answer are: How do pupils use stories from different religions and non-religious philosophies of life, which they meet in KRLlessons, in their work with their religious and philosophical identities? Do they use stories from their own religious and philosophical traditions differently from stories of other traditions in their identity work? Do meetings with plurality confuse or disturb their religious and philosophical identities? Lied has looked for answers to these questions in utterances - verbal texts, drawings and multimedial utterances - made by pupils in interaction with stories from different religions and non-religious world views that they meet in KRL-lessons. The utterances are analyzed with regard to the pupils’ values, their identity work and their process of socialization. Theoretical background, analyses, results, interpretation and conclusions are presented in the dissertation.
dc.description.sponsorshipNorges Forskningsråden
dc.format.extent16136633 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries11/2004en
dc.subjectKRL-fageten
dc.subjectLivssynen
dc.subjectReligionen
dc.titleElever og livstolkingspluralitet i KRL-faget : Mellomtrinnselever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssynen
dc.title.alternativePupils and religious and philosophical plurality in the subject of KRL: Pupils in interaction with stories from different religions and non-religious philosophies of lifeen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record