Show simple item record

dc.contributor.authorØsterås, Bergljot
dc.date.accessioned2010-01-22T08:43:48Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7671-758-7
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133766
dc.description.abstractNorsk: Ifølge Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2006), skal likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Kjønn handler ikke bare om biologi, men er også en historisk, sosial, politisk og kulturelt skapt konstruksjon. I et slikt perspektiv vil oppfattelsen av hva det vil si å være jente eller gutt være noe som skapes og gjenskapes gjennom diskurser som kommer til uttrykk i sosiale relasjoner, og i institusjonell praksis. I dette FOU-arbeidet har jeg fokusert på barnehagens litteratur ut fra en forståelse om at bøker gjennom sine fortellinger er med på å formidle noe om samfunnets normative forståelse om kjønn. Barn får en forståelse av hvem de er i møte med omgivelsenes forventinger. Med dette utgangspunktet har jeg stilt spørsmål ved hvilke forventninger til kjønn som implisitt ligger i et utvalg bøker og eventyr som ble brukt i høytlesningssituasjoner barnehageåret 2008–09. I sin meningsskaping trenger barn av begge kjønn å stifte bekjentskap med mangfold av fortellinger som synliggjør mange måter å være jente eller gutt på. Materialet fra barnehagen synliggjør ulike kjønnsbeskrivelser, men har få bøker som utfordrer stereotype kjønnsbeskrivelser. På bakgrunn av de tydelige politiske målene om at barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn, er dette en utfordring både for førskolelærerutdannere, og for førskolelærere i barnehagen.en
dc.description.abstractEnglish: According to the Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens, gender equality should be clearly reflected in the kindergartens pedagogic. Gender is not only an issue related to biology but in addition an historical, social, political and culturally shaped construct. Within such a perspective the perception of what it means to be a boy or a girl will be shaped and reshaped through discourses preformed in social relations and institutional practices. Based on the understanding that books communicate normative and societal perceptions on gender through their narratives, I have focused on this in my study on literature used in the kindergarten. Children gain an understanding of who they are when faced with expectations from their surroundings. Bearing this in mind I have questioned what gender-related expectations are implied in a selection of books and fairytales read aloud to kindergarten children in 2008–09. In the process of meaning construction there is a need for children from both sexes to have access to a diversity of stories describing multiple ways of being a girl or a boy. The data material from the kindergartens constitute various gender descriptions however few of the books challenge stereotypical gender roles. These findings present a challenge to lecturers of pre-school teachers as well as the staff already working in the kindergarten.en
dc.format.extent661489 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Rapporten
dc.relation.ispartofseries12 - 2009en
dc.subjectbarnehagens litteraturutvalgen
dc.subjectnarrativeren
dc.subjectmeningsskaping og kjønnen
dc.titleForventninger til kjønn i barnehagens litteraturutvalgen
dc.title.alternativeGender-related expectations in the selection of literature in kindergartenen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::General literary science: 041en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Women's and gender studies: 370en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record