Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkogvang, Bente Ovèdie
dc.contributor.authorNorheim, Torgrim
dc.contributor.authorStorberget, Arild
dc.contributor.authorHole, Kristin
dc.date.accessioned2008-05-07T13:38:41Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-664-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133774
dc.description.abstractNorsk: Hovedmål for prosjektet har været å involvere 2. og 3.årsstudenter i faglærerutdanningen i et fagdidaktisk utviklingsprosjekt som skal søke å gi dem best mulig grunnlag for selv å arbeide med og utvikle fagområdene dans og friluftsliv som kroppsøvingslærere i skolen. Den teoretiske og vitenskapsorienterte forankring tar utgangspunkt i aksjonslæring, praktisk teori, feltmetodisk arbeid, fagdidaktikk og implementering av skolereformer. Den metodiske tilnærming i prosjektet er mangesidig. I studentenes praktiske feltarbeid er aksjonslæring og problembasert tilnærming lagt til grunn. I undersøkelsen av prosjektets yrkesforberedende funksjon er spørreskjema i form av gruppe- og postenquete valgt. Undersøkelsen har vist at de fleste studentene mener at prosjektet har hatt positiv betydning for deres yrkesforberdelse og at det er et nyttig supplement til ordinære praksisperioder. De fleste studentene mener også at et tett samarbeid mellom høgskole og grunn-/videregående skole er nødvendig for å forberede studentene på deres framtidige yrke. Studenter som har gjennomført prosjektarbeidet i dans er gjennomgående mindre tilfredse med prosjektet som yrkesforberedelse enn studenter som har gjennomført prosjektarbeid i friluftsliv. Hovedårsaken til dette angis å være at planlegging og oppfølging fra høgskolens side har vært for dårlig i dans. Studentene mener at de gjennom prosjektet har tilegnet seg gode forutsetninger for å planlegge fysisk aktivitet for barn og unge. Samtlige studenter svarer at daglig fysisk aktivitet er viktig for barn og unges helse og læring. Vi kan derfor konkludere med at godt planlagte, praksisnære prosjektarbeider med et nært samarbeid mellom øvingsskolen, de involverte grunnskolelærere, faglærere ved høgskolen og studenter er nyttig for studentenes yrkesforberedelse og evne til å tilrettelegge for fysisk aktivitet.en
dc.description.abstractEnglish: In order to improve final-year PE-students’ teaching skills in out-door life and dance, they have been involved in a didactic development project. The theoretical and scientific orientation is related to action learning, practical theory, field methodology, teaching principles and implementation of national curricula. The methodical approach is manifold. Action learning and learning based on problem solving are the main teaching methods in the practical field work. When it comes to the project’s ability to prepare PE-students for working life, a survey has been chosen. The research has shown that the majority of students feel that the project has been a useful tool when it comes to preparing them for work as physical education teachers. The majority of students also feel that this project is a useful supplement to ordinary practice in school. Close co-operation between the university college and primary/ secondary school is also necessary for preparing the students for their profession. Students who took part in the dance project are not as satisfied as the students who participated in the out-door life project. The main reason for this, they argue, is that planning and feedback from the university college teachers has not been good enough. However, the students feel that overall the project has provided them with good qualifications for planning activities for children and youths. All the students say that daily physical activity is crucial for the health and learning for children and youth. As a conclusion we can say that well-planned projects, with a close co-operation between the primary school, the students, the teachers in primary school and the university college is useful for preparing students for their work as PE-teachers.
dc.format.extent549447 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries04/2008en
dc.subjectfysisk aktiviteten
dc.subjectkroppsøvingen
dc.subjectidrettsfagen
dc.subjectfagdidaktikken
dc.subjectdansen
dc.titleFysisk aktivitet på mellomtrinnet i grunnskolen : et studentinvolvert samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og Søbakken skoleen
dc.title.alternativePhysical activity in primary school : a student-involving development project
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel