Show simple item record

dc.contributor.authorMotrøen, Terje
dc.contributor.authorBryn, Anders
dc.date.accessioned2008-04-18T13:31:32Z
dc.date.issued2008-04-18T13:31:32Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133806
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten beskriver utviklingen, innholdet og gjennomføringen av studiet Natur og kunnskapsturisme ved Høgskolen i Hedmark (HH) i perioden 2004-2007. Rapporten gjengir også studentenes evaluering av studiet. Studiet har som målsetning å øke fagkompetansen innen natur- og kulturfag (den humane kapitalen) for de som ønsker å jobbe med turguiding for turister, samt bedriftsetablering av småskala reiseliv. Studiet har lokalt opptak og undervisningen. Studiet er tilpasset arbeidstakere gjennom helgesamlinger og har mange ekskursjoner både lokalt og regionalt. Det fokuseres på lokal og regional nettverksbygging. Studentene gir generelt gode tilbakemeldinger på studiets form, faglige innhold og lærekrefter, inkludert eksterne ressurspersoner. Rapporten dokumenterer at studentene i ettertid etablerer bedrifter innen turguiding og kunnskapsturisme. Rundt 2/3 av studentene har etter studiet etablert bedrifter eller er i gang med prosessen. HH bør videreutvikle studiet til Bachelor- eller Masterstudium på sikt. Dette kan samordnes bl.a. med reiselivsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer eller andre UNISKA samarbeidspartnere. HH bør jobbe videre med å etablere faste oppfølgingskurs innen Fortellerkunst og formidling. På sikt anbefaler vi også å styrke natur- og kulturfagene med videregående kurs. HH bør bedre det interregionale samarbeidet innen Natur- og kunnskapsturisme. Dette kan gjøres ved å etablere Senter for Natur og kunnskapskapsturisme. Senterets viktigste oppgaver vil være undervisning, forskning og bidrag til etablering av lokale bedrifter innen kunnskapsturisme. Det bør i løpet av 2008 settes i gang et forprosjekt for å kartlegge behov og organisering av et Senter for Natur og kunnskapsturisme. Delfinansiering av forprosjektet bør kunne støttes gjennom Interreg prog. IV A Sverige-Norge 2007-2013.en
dc.description.abstractEnglish: This report describes the development, the content and the completion of a study called Nature- and knowledgetourism at Hedmark University College from 2004 to 2007. The report also summarizes a student questionary. Because of its decentralised form, the study has had extra expenses. The basic teaching was covered by Hedmark University College, but the decentralised expenses were found elsewhere. Hedmark University College should develop further the Nature- and knowledgetourism, but should also aim at cooperate inter-regionally with other universities.
dc.description.sponsorshipTynset Næringshage/Fjellregionen Omstillingsfondet i Åmot kommune Kraftfondet i Bardu kommune
dc.format.extent3573452 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries06/2007en
dc.subjectkunnskapsturismeen
dc.subjectnaturturisme
dc.subjectgeoturisme
dc.subjectbygdeturisme
dc.subjectgårdsturisme
dc.subjectstudieplan
dc.subjectentrepenørskap
dc.subjectgeofag
dc.subjectkulturlandskap
dc.subjectnaturguider
dc.subjectkulturguider
dc.titleNatur og kunnskapsturisme : fra studium til nye næringeren
dc.title.alternativeNature- and knowledgetourism : from study to new business
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record