Show simple item record

dc.contributor.authorKlein, Jørgen
dc.contributor.authorMartin, Calvin
dc.date.accessioned2008-10-10T14:29:40Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-699-3
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133810
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten er basert på en evaluering av prosjektet ’Traditional Life Skills’ i Karas Region, Namibia. Prosjektet er drevet som et samarbeid mellom Namibiaforeningen og Ministeriet for Utdanning, Karas Region. Prosjektet går ut på at foreldre og besteforeldre lærer bort tradisjonelle Nama kunnskaper og ferdigheter til barn etter skoletid. Målet er å holde den tradisjonelle kulturen levende samtidig som det kan utvike entreprenørskaps tenkning og bidra med inntekter i lokalsamfunnene. I tillegg søker prosjektet å bygge bro mellom hjem og skole. Hovedproblemstillingen for evalueringen var å se på Namibiaforeningen rolle som støttespiller for de lokale partnerne i utvikling og drift av prosjektet. For å undersøke dette brukte vi kvalitative metoder som litteraturstudier, semi-strukturerte intervjuer med nøkkelinformanter og gruppeintervjuer. Vi intervjuet aktører i det regionale utdanningsministeriet, ansatte i Namibiaforeningen og foreldrelærere og rektorer i sju utvalgte lokalsamfunn i Karas Region. Vi fant at dette er et levedyktig prosjekt som har oppnådd mye siden oppstarten i 2004. Prosjektet har sterk støtte og er godt forankret på regionalt nivå. På lokalt nivå er det store forskjeller mellom de forskjellige lokalsamfunnene i hvor godt drevet og forankret prosjektet er. Dette er relatert til personlig engasjement, menneskelige ressurser og institusjonell kapasitet. Namibiaforeningens arbeid er generelt meget positivt ansett blant prosjektdeltagerne. I rapporten gir vi flere anbefalinger for hvordan prosjektet kan utvikles videre med spesielt fokus på lokalt eierskap og bærekraftigheten
dc.description.abstractEnglish: This report is based on an evaluation of the Traditional Life Skills Project (TLSP) in the Karas Region, Namibia. In the TLSP parents and grandparents are teaching children some of the traditional life skills and knowledge of the Nama people in the schools during the afternoons. It is the aim that communities through the project will find pride in their own background and thereby keep the culture alive. In addition to this the project seeks to promote a creative and an entrepreneurial attitude among the learners and equip them with practical knowledge and skills, as well as serving as a bridge between the formal school system and the community. Running the activities is a joint responsibility of The Namibia Association of Norway (NAMAS) and the Ministry of Education, Karas Region. The main objective of the evaluation is the role of NAMAS in supporting the local partner in developing and running the project. The methods applied were document studies, qualitative key informant interviews, and group interviews. Through the study we interviewed actors at the regional Ministry of Education, employees at NAMAS and parent teachers and principals in seven selected rural communities in the Karas Region. We found that since its start in 2004 the TLSP has developed into a viable project that has strong support at regional level. At the local level the project is running well in some communities, whilst suffering problems in others. This seems to be related to variations in individual commitment, human resources and institutional capacity at each place. NAMAS as an organisation is very well regarded among the local partners. In the report we make several recommendations of how to develop the project further, in order to strengthen the potential for sustainability and local ownership.
dc.format.extent649997 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries13/2008en
dc.subjectNamaen
dc.subjectutdanningen
dc.subjecturfolken
dc.subjectNama-stammeen
dc.subjecttradisjoneren
dc.subjectkunnskapen
dc.subjectNamibiaen
dc.subjectAfrikaen
dc.titleEvaluation of the Traditional Life Skills Project, Karas Region, Namibiaen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record