Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Bjarne
dc.date.accessioned2008-08-07T12:37:17Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-627-6
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133828
dc.description.abstractNorsk: I rapporten analyseres hva innføring av forretningsbaserte styringsprinsipper i offentlig virksomhet dreier seg om og hvilke drivkrefter som står bak. Dernest drøftes hovedforskjeller mellom offentlig virksomhet og forretningsbasert virksomhet, særlig forskjeller i prinsipper for økonomistyring. Med utgangspunkt i det analyseres betydning, hensiktsmessighet og virkninger for utvikling og styring i offentlig virksomhet av å gå over til forretningsbaserte regnskapsprinsipper. Hovedkonklusjonene er at forretningsbaserte regnskapsprinsipper ikke er like godt egnet for offentlig virksomhet underlagt folkevalgt styring som de systemer som er særskilt utviklet for å styre offentlig virksomhet. Slike endringer bidrar ikke til bedre økonomistyring i offentlig virksomhet. Erfaringene er at det motsatte skjer. Det har særlig sammenheng med at budsjett og budsjettkontroll som styringsverktøy erstattes av ren regnskapsrapportering. Det betyr selvsagt ikke at de offentlige budsjett og regnskapssystem ikke har forbedringsmuligheter. Det gjelder særlig statens systemer. Overgang til forretningsbaserte regnskapsprinsipper innebærer en omfattende bruk av kalkulatoriske størrelser i budsjetter og regnskaper. De medfører en betydelig overføring av beslutningsmyndighet fra folkevalgte organer til administrative organer. Det er også den viktigste hensikt med å innføre forretningsbasert styring av offentlig virksomhet.en
dc.description.abstractEnglish: What the introduction of business based principles of administration in public establishments is centred around and which driving force is behind it is analyzed in this report. The main difference between public establishments and private based businesses is also discussed. The differences in the principles of economic management are especially analyzed. Some of the questions debated in the report are: What kind of impact have the business based principles of accounting had on public establishments? How suitable is the business based principles for the public establishments? What kind of development and management has the business based principles brought the public establishments?
dc.format.extent758234 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries12/2007en
dc.subjectoffentlige velferdsgoderen
dc.subjectNew Public Managementen
dc.subjectregnskapsprinsipperen
dc.subjectperiodiseringsprinsipperen
dc.subjectbudsjetteringen
dc.subjectkonkurranseutsettingen
dc.subjectprivatiseringen
dc.subjectIPSASen
dc.titleOffentlige velferdsgoder : økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management : Delrapport 1: Økonomistyringssystemer og New Public Managementen
dc.title.alternativePublic welfare servicesen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record