Show simple item record

dc.contributor.authorSolvang, Håkon
dc.contributor.authorPedersen, Hans Christian
dc.contributor.authorStoraas, Torstein
dc.date.accessioned2008-09-02T12:54:20Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn82-7671-431-5
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133872
dc.description.abstractNorsk: Det har vokst fram et stadig sterkere ønske om å forvalte rypebestandene på bakgrunn av kunnskap om bestandens størrelse og eventuelle effekter av jakt. Dette har ført til at et økende antall rettighetshavere, og leietagere har blitt interessert i å taksere sine rypeterreng før jakta. Denne rapporten presenterer for enkelte områder tall tilbake til 1995 Det første året ble taksering foretatt i 3 områder i Østerdalen og Gudbrandsdalen. Siden dette har aktiviteten spredt seg til også å omfatte områder andre steder i Hedmark og Oppland, men også i Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Buskerud og Vest-Agder. I 2004 ble takseringen gjennomført i perioden 5. – 20. august, i 45 områder (38 i 2003) fordelt på 21 kommuner. Det ble gått 617 takseringslinjer (448 i 2003) på tilsamen 1932 km (1470 i 2003) og gjort 2216 observasjoner av enkeltryper eller kull (1616 i 2003). Takseringsdata punches inn på regneark der registreringene systematiseres områdevis. Regnearket importers inn i analyseprogrammet DISTANCE versjon 4.1. De fleste områder ble i 2004 analysert med ”half normal” standard valg av kurve-tilpassingsmodell. Som forventet viser resultatene av takseringen at rypetettheten i de ulike områder varierer sterkt; 3-105 ryper/km2. Dette gjenspeiler den store variasjonen vi nå har i habitatkvalitet, smågnagersituasjon, jakttrykk, fase i bestandssvingninger, samt andre faktorer som påvirker rypebestanden i et område. Vi kan med rimelig sikkerhet si at bestanden har gått noe opp i 15, holdt seg omtrent stabil i 13, og gått noe ned i 4 av totalt 32 terreng som ble taksert 2003 og 2004. I de områdene vi har taksert lengst i Hedmark var rypebestanden i høst den beste vi har hatt siden vi startet å taksere ryper i 1995. I år var rypebestanden i de dårligste områdene like bra som i de beste områdene i 1995.en
dc.description.abstractEnglish: During recent years a clear request for management of willow ptarmigan populations based on knowledge about population size and possible effects of hunting has been expressed. As a result of this, an increasing number of landowners and hunters are asking for autumn censuses of ptarmigan on their hunting grounds. This report presents data from some areas back to 1995. This first year censuses were carried out in three areas in Østerdalen and Gudbrandsdalen. Since this the activity has spread out to include other areas in Hedmark and Oppland, but also in Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Buskerud and Vest-Agder. In 2004 the counting was carried out during August 5th – 20th in 45 areas (38 in 2003), in 21 municipalities. Willow ptarmigan was counted on totally 617 census lines (448 in 2003), of 1932 km (1470 in 2003), making 2216 observations of single birds or broods (1616 in 2003). Census data is registered on spreadsheet and imported to the DISTANCE-program, version 4.1. Most areas were analyzed with “half normal” as default curve fitting model. As expected, the census results show a considerable variation of population density among areas; 3-105 birds/km2. This reflects the great variation these areas represent regarding habitat quality, small rodent situation, hunting pressure, phase of population fluctuations, and other factors affecting the willow ptarmigan population in an area. The results suggest that the population size has increased slightly in 15, stable in 13, and decreased slightly in 4 out of 32 areas counted in 2003 and 2004. In areas where counting has been carried out from the very beginning in 1995, the willow ptarmigan numbers found in autumn 2004 are the highest ever. In 2004 the worst areas was as good as the best areas in 1995.
dc.format.extent308475 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries22en
dc.subjectliryperen
dc.subjecttakseringen
dc.subjectfuglehunderen
dc.subjectrypeforvaltningen
dc.subjectdistance samplingen
dc.subjectpopulasjonen
dc.titleÅrsrapport for rypetaksering 2004en
dc.title.alternativeReport of the Willow Ptarmigan Census 2004en
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record